Sabado, Oktubre 1, 2011

UNANG MARKAHAN

Unang Markahan


Kasaysayan
Kahulugan: Ito ay hango sa salitang greek na historia na nangangahulugang pag-uusisa (inquiry) at pagsisiyasat (investigation)


Disiplina ng Panlipunan
1..Arkeolohiya-  pagaaral ng labi ng tao
2. Heograpiya- pag-aaral tungkol sa kangian ng daigdig.
3. Siyensiyang Pulitikal – pag-aaral sa estado, sistema, at mga gawain ng pamahalaan ng isang bansa
4. Ekonomiks -
5. Antropolohiya
6. Sosyolohiya

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento