Sabado, Oktubre 1, 2011

IKALAWANG MARKAHAN

Ikalawang Markahan 1400
Pagtuklas ng Bagong Lupain
-      gamit ng bagong mapa, instrument ng paglalayag, paggawa ng malalaki at mahuhusay na barko.

333  tagal ng pananakop
        mula 1521 hanggang 1898


Aralin 1. Simula ng Pananakop (Ika-15 siglo)
Tandaan: Nagsimula sa kalakalan ng Asya at Europa

Panahon
Krusada – banal na pakikidigma
Renaissance   - simula ng pagtuklas ng bagong karunungan at kaalaman.
Constanipole ng 1453 – panahon ng pagbagsak


Layunin ng Spain Pananakop
1. God – relihiyon (pagpapalaganap ng Kristiyanismo)
2. Gold – likas na yaman ng bansa  (Pangkabuhayan)
3. Glory – karangalan (Pampulitika)

Mga  Taong nasa Likod ng Pananakop

Carkos V (1500-1558)
-      sa pamamahala ng Hari ng Spain naisagawa ang pananakop sa iba’t-ibang asya.

Unang Ekspedisyon
Haring Ferdinand II ng Aragon (Magellan at Christopher Colombus)
Reyna Isabel ng Castille

Ikalawang Ekspedisyon
Haring Felipe II (1527-1598) Miguel Lopez de Legazpi


Gabay na Tanong?
1.    Paano nakapamuhay ang mga Kastila sa Pilipinas.

Mga Kahulugan:
Merkantilismo
Kapitalismo – pagbabahagi ng kalakal o produkto.
Kapitalista - pribadong namumuhunan
Moors –Muslim sa Granada
Patronato de las Indias – Kasunduan ng Spain at Vatican, malayang pakikialam ng Vatican sa simbahang Katoliko.

Pagtataya: Paano nabubuhay ang mga Pilipino

Pagtataya: Pagaaral ng Mapa ng Daigdig gamit ng Google Earth.


Paglalayag ni Ferdinand MagellanSetyembre 20, 1519 (SPAIN) Paglalayag mula Spain lulan ng Limang Barko

Limang Barko
1. Trinidad – pangunahing barko
2. San Antonio
3. Concepcion
4. Victoria
5. Santiago – ang barkong nasalanta ng bagyo sa Puerto ng San Juan
Pagtataya: Pagaaral ng Mapa ng Daigdig gamit ng Google Earth.

October 21, 1520- Karanasan sa Karagatan Pasipiko


Mga Isla na Nadaanan ng Pangkat ni Magellan
1. Puerto San Juan
2. Kipot ng Malaya –kinaluunan pinangalan ng Kipot ni Magellan
3. Tiera del Fuego Kipot ng mga Banai at kinaluunan pinangalan ng Kipot ni Magellan
4. Guam/Marianas Island – Isla ng mga Magnanakaw
5. Unfortunate Island – Mabatong Isla

Mga Karanasan sa Karagatan
1. Sakit at gutom ang dinanas ng pangkat ni Magellan
   a. kumain ng daga
   b. kumain ng pinaglagarian ng kahoy
   c. kumain ng arinang binahayan ng uod


Pagdating ni Magellan sa Pilipinas

Dapat Tandaan:

Ang pangkat ni Magellan ay unang dumating sa Isla ng Homonhon noong March 16, 1521. Dahil sa kaarawan noon ni San Lazaro, tinawag itong “Kapuluan ni San Lazaro”. Tumungo sila sa Limasawa sa Southern Leyte at maayos na nakitungo kay Raha Kolambu kaya’t sila ay nagging magkaibigan. Ito ang kauna-unahang sanduguan ng katutubong pinuno at ng isang dayuhan.

Unang Misa – unang idinaraos sa Limasawa ayon sat ala ni Antonio Pigafetta.

Unang Binyag -unang idinaraos ang unang binyag sa Cebu.


PANIMULANG PAGSUSULIT:
Panuto: Pagtapat-tapatin. Isulat ang titk sa patlang.
Hanay A
___1. Ang misyon ng ekspedisyon ni Legazpi
___2. Nagpatibay ng pagkakaisa kina Legazpi at Sikatuna
___3. Mga paring nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo pagdating ng mga Kastila.
___4. Pangunahing misyon ng mga pari sa pagdating sa Pilipinas.
___5. Sa simbahan nakasalalay ang pagtatayo ng malalaking pamantasang Katoliko sa Pilipinas. Kauna-unahang itinayo ang pamantasang ito.
___6. Ang pagtatatag ng Kabisera sa Maynila ang nagsimula ng ganitong unang pamahalaan.
___7. Isa sa pinakamagiting na Raha ng Maynila bago dumating si Legazpi.
___8. Tawag sa pamahalaang lungsod pagdating ni Legazpi.
___9. Kauna-unahang kabisera sa Pilipinas.
___10. Katawagan sa pamamahala ng mga pari nang panahon ng pananakop.
___11. Kauna-unahang pamayanang itinatag ni Legazpi sa Bisaya.
___12. Dalawang magkaugnay na kapangyarihan noong panahon ng mga Kastila.
___13. Lugar sa Mindanao kung saan may kasunduang naganap sa mga Kastila at mga
Muslim.
___14. Pinakamataas na pinuno ng simbahan noong panahon ng Kastila.
___15. Nahikayat nila ang mga katutubo na magpabinyag dahilan sa kanilang kahusayang magpaliwanag at makipag-usap sa mga katutubo.
___16. Dito itinuro at binigyang-diin ang matapat na pagsunod sa mga dayuhang Kastila at misyonaryo.
___17. Ito ang naging kabisera sa buong kapuluan na itinatag ni Legazpi.
___18. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naisakatuparan ang pagtatatag ng imperyong Kastila sa Pilipinas.
___19. Itinuturing na pinakamahalagang ambag ng mga Kastila sa mga Pilipino.
___20. Simbolo ng paraan ng mga Kastila sa pagsakop sa Pilipinas.


2 komento: